دری پښتو English
جستجو


Annaul Report 2016
FATF Reccomandations
FATF Reccomandations


مؤسسات بانکی


شماره نام بانک صفحه انترنتی
1 بانک ملی افغان www.bma.com.af
2 نوی کابلبانک www.newkabulbank.af
3 پشتنی تجارتی بانک www.pashtanybank.com
back to top