دری پښتو English
جستجو


Annaul Report 2017
FATF Reccomandations
Annaul Report 2016


تفاهمنامه های بین المللی:


شماره اسم واحد استخبارات مالی کشور
1 شبکه اجرائیوی علیه جرایم مالی ایالات متحده امریکا
2 واحد استخبارات مالی امارات متحده عربستان سعودی امارات متحده عربستان سعودی
3 خدمات نظارت مالی فدرالی روسیه فدراسیون روسیه
4 واحد استخبارات مالی انگلستان انگلستان
5 واحد استخبارات مالی سری لانکا سری لانکا
6 واحد استخبارات مالی منگولیا منگولیا
7 کمیته تحقیقات جرایم مالی جمهوری ترکیه
8 واحد استخبارات مالی بنگلدیش جمهوری مردم بنگلدیش
9 واحد خدمات استخبارات مالی دولت جمهوری قرغستان
10 واحد استخبارات مالی ترکمنستان ترکمنستان
11 اداره نظارت مالی جمهوری تاجکستان
12 اداره نظارت مالی جمهوری بلاروس
13 اداره مبارزه با تطهیر پول، نهاد تحقیقاتی(واحد استخبارات مالی) تایوان
14 واحد استخبارات مالی چین چین
15 واحد استخبارات مالی کوریا کوریا
16 اداره سرویس نظارت بر امور مالی کشور اوکراین   اوکراین

back to top