د ملگرو ملتونو د امنیت شورا 1267 د بندیزونو لست

د ملگرو ملتونو د امنیت شورا 1267 د بندیزونو لست د غیر رسمي ترجمې د ترلاسه کولو لپاهر لطفاً ( نوم، موقف، نهاد/اداره، الیکټرونیکي ادرس، د تماس شمېره او د یاد لست څخه د استفادې هدف پدې ایمیل ادرس Compliance@fintraca.gov.af راواستوئ.کلنۍ راپور 2018
کلنۍ راپور 2017