د افغانستان بانک د مالي معاملو او رپوټونو د شننې مرکز او د ازبکستان جمهوري دولت د څارنوالۍ د اقتصادي جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې ترمنځ د مالي معالوماتو د تبادلې په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو هوکړه لیک لاسلیک شو

د پیسو وینځلو او له جرمونو څخه د راپیدا شوو عوایدو د مخنیوي قانون د ۳۱ مادې پر بنسټ، د افغانستان د مالي معاملو او رپوټونو د شننې مرکز د ازبکستان جمهوري دولت د څارنوالۍ د اقتصادي جرمونو په وړاندې د مبارزې له ادارې سره د پیسو وینځلو، ترهګرۍ تمؤیل او نورو اصلي جرمونو په تړاو د معلوماتو د تبادلې په برخه کې د همکاریو هوکړه لیک لاسلیک کړ.

یاد هوکړه لیک د ۱۳۹۷ کال د کب د میاشتې په ۲۷ مه نیټه، په کابل کې د ازبکستان دولت د سفیر ښاغلي یاد گار خواجه شادمانوف په حضور کې د افغانستان د مالي معاملو او رپوټونو د شننې مرکز د آمر ښاغلي نثار احمد یوسفزي لخوا د یاد هیواد په سفارت کې لاسلیک شو.

د غوره نړیوالو لارو چارو په خپلولو او د ملي قانوني قاعدو په عملي کولو سره د افغانستان د مالي معاملو اوددې هوکړه لیک له مخې دواړه اړخونه اړ دې چې په اتومات ډول یا د غوښتنلیک پربنسټ د پیسو وینځلو او د ترهګرۍ تمویل اړوندو معلوماتو په راغونډولو، شننې او د معلوماتو د تبادلې په برخه کې همکارۍ وکړي.

د مالي معلوماتو تبادله د پیسو وینځلو، ترهګرۍ تمویل او نورو اصلي جرمونو په تړاو د مالي تحقیق په برخه کې مرسته کوي.

ددې هوکړه لیک موخه د همکارۍ په برخه کې د یو مناسب میکانیزم رامینځ ته کول، په ګړندي ډول د مالي معلوماتو تبادله او د پیسو وینځلو، ترهګرۍ تمویل او نورو اصلي جرمونو په وړاندې د سیالو ادارو د مبارزې وړتیاوو د لوړولو لپاره د اغیزمنې همغږۍ رامنځته کول دي.

د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او د ازبکستان هیواد ترمنځ د اوږدې مودې دوه اړخیزو همکارویو او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو اړیکو ته په پام سره، تمه کیږي چې د پیسو وینځلو، د ترهګرۍ د مالي تمویل او نورو اصلي جرمونو په وړاندې د مبارزې دا هوکړه لیک به خورا مهمې او مثبتې پایلې ولري.

د یادونې وړ ده چې د دوه اړخیزو همکاریو په لړ کې دا نولسم هوکړه لیک دی چې د افغانستان د مالي معاملو او رپوټونو د شننې مرکز لخوا د بهرنیو هیوادونو له سیالو ادارو سره د پیسو وینځلو او ترهګرۍ تمویل او نورو اصلي جرمونو اړوند د مالي معلوماتو د تبادلې په اړه لاسلیک کیږي.

کلنۍ راپور 2020
کلنۍ راپور 2019