د افغانستان د مالي رپوټونو او معاملو د شننې مرکز او کورنیو چارو وزارت ترمنخ د معلوماتو د تبادلې هوکړه لیک لاسلیک شوو

لکه څرنګه چې پیسې وینځنل او د تروریزم تمویل یو مخ په زیاتیدونکي ګواښ دي، نو له همدې امله ددې شومې پیښې سره د مبارزې لپاره د لازمو مهارتونو او منابعو ترڅنګ، د اړوندو ادارو ترمنځ نږدې همغږۍ او همکاري اړینه ده.

له بلې خوا د مالي اقداماتو نړیوال سازمان سپارښتنه کوي، "هیوادونه باید دا امر سمبال کړي چې یو موټی پالیسي جوړونکي، د مالي استخباراتو واحد، د قانون پلي کولو مقامات، څارونکي او نور اړونده واکمن مقامونه د پالیسي جوړونې په کچو کې باید د ګټورو میکانیزمونو اجراآت ولري څو هغوي ته دا توان ورکړي چې په هیواد کې دننه له یو او بل سره د پیسو د تطهیر، د ترهګریز تمویل او د ډلیه ییزې وژنې وسلو ضد مبارزې پر بنسټ د پالیسیو او فعالیتونو په برخه همکارۍ که یي اړتیا وي په همغږي سره سمبال او عملي کړي". همدارنګه، د پیسو وینځلو او جرمونو څخه د راپیدا شوو عوایدو قانون د ۲۸ مادې له مخې د مالي رپوټونو او معاملو د شننې مرکز او نورې واکمنې مراجع کولای شي ددې قانون او د تروریزم له تمویل څخه د مخنیوي قانون د حکمونو په حدودو کې له یو بل سره معلومات تبادله کړي.

د پورته ذکر شوو موردنو پر بنسټ، د ۱۳۹۷ لمریز کال د وري د میاشتې په ۶ نیټه د افغانستان د مالي معاملو او رپوټونو د شننې مرکز او د کورنیو چارو وزات ترمنځ د معلوماتو د تبادلې په برخه کې د همکاریو دوه اړخیز تړون د کورنیو چارو وزارت په مقر کې لاسلیک شوو .

ددې هوکړه لیک اساسی موخه د یو منظم او اغیزمن میکانیزم له مخې د دواړو ارګانونو ترمنځ د تروریزم تمویل په وړاندې د مبارزې او پیسو وینځلو د مخنیوي په تړاو د معلوماتو تبادله او همکاریو رامینځ کول دي.
کلنۍ راپور 2020
کلنۍ راپور 2019