دری پښتو English
لټون


Annual Report 2017
FATF Reccomandations
Annual Report 2016


بانکي موسسات


شمېره د بانک نوم انټرنیټي پاڼه
1 د افغان ملي بانک www.bma.com.af
2 نوی کابلبانک www.newkabulbank.af
3 پشتنې تجارتي بانک www.pashtanybank.com

back to top