دری پښتو English
جستجو
به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان خوش آمدید
مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان (واحد استخبارات مالی) مبتنی به قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم و براساس معیارات متعارف بین المللی مشخصاً، پیشنهادات گروه کاری اقدامات مالی (Financial Action Task Force) بمنظور جلوگیری از سوء استفاده از سیستم بانکی و مالی کشور برای فعالیت های مرتبط با پولشویی و تمویل تروریزم در سال 2006 در چوکات دافغانستان بانک تأسیس گردید است. بر اساس قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، واحد استخبارات مالی یک نهاد مستقل در فعالیت ها، وظایف و کارکرد های خویش بوده، از جمله استقلالیت کامل در تصامیم، دریافت، تجزیه و تحلیل و انتشار گزارشات معاملات مشکوک و سایر معلومات مربوط به پول شویی، جرایم اصلی و تمویل تروریزم مطابق به احکام قانون می باشد. مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان همگام با ناظرین امور مالی، مراجع تنفیذی و عدلی جهت ایجاد و نگهداری فضای مناسب در شناسایی و مبارزه با فعالیت های پول شویی و تمویل تروریزم تلاش می ورزد.
اخبار و رویداد ها

تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی میان واحد های استخبارات مالی کشور های افغانستان و قزاقستان به امضاء رسید

تاریخ: 23 می 2018
محل :
نانجینگ چین
برنامه آموزشی در مورد گزارش دهی معاملات مشکوک به کارمندان ریاست امور بیمه ها و شرکت های بیمه تدویر یافت

تاریخ: 24 ثور 1397
محل :
کابل افغانستان
مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی را با مرکز تحلیل راپورهای معاملات استرالیا به امضاء رسانیدد

تاریخ: 15 حمل 1397
محل :
کابل افغانستانتفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی میان وزارت امور داخله و د افغانستان بانک به نمائنده گی از مرکز تحلیل معاملات وراپورهای مالی افغانستان به امضاء رسید

تاریخ: 06 حمل 1397
محل :
کابل افغانستانافغانستان پروسه ارزیابی خطرات ملی پول شویی و تمویل تروریزم را آغاز نمود

تاریخ: 17-19 دسامبر 2017
محل :
بانک جهانی، کابل افغانستانتفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی میان واحد های استخبارات مالی کشور های افغانستان و اوکراین به امضاء رسید

تاریخ: 11 نومبر 2017


تدویر برنامه آموزشی برای مسئولین بخش رعایت و پیروی از قوانین بانکهای تجارتی و نمایندگی بانکهای خارجی در کشور.

تاریخ: 07 عقرب 1396
محل : کابل, افغانستان


اعلامیه گروه اقدامات مالی بین المللی

تاریخ: 6 حوت 1395


تدویر اولین جلسه کمیته هماهنگی رعایت و پیروی از قوانین

تاریخ: 24 اکتوبر 2016
محل: کابل, افغانستان


اشتراک رئیس کُل د افغانستان بانک در جلسۀ عمومی گروه اقدامات مالی بین المللی (FATF) و امضای تفاهم نامۀ همکاری بین واحد استخبارات مالی افغانستان و واحد مبارزه با پول شویی (استخبارات مالی) کشور تایوان

تاریخ: 16-21 اکتوبر 2016
محل: پاریس , فرانسه   لست تعزیرات سازمان ملل متحد


لست قطعنامه 1267 ملل متحد
لست قطعنامه 1988 ملل متحد

مسافران
سفر به داخل ویا خارج از افغانستان

شخصی که کشور جمهوری اسلامی افغانستان را ترک می نماید، نمیتواند پول، اسعار، اسناد قابل معامله بی اسم، طلا یا سایر فلزات قیمتی یا احجار کریمه به ارزش بیشتر از بیست هزار (۲۰۰۰۰) دالر امریکایی یا معادل آن به سایر اسعار را با خود انتقال دهد یا برای انتقال اقلام مذکور به خارج از کشور از طریق سیستم ...

ادامه مطلب
   اطلاعیه
قطعنامه های 1267 و 1988 شورای امنیت سازمان ملل متحد

ه تأسی از احکام مواد 2 و 11 قانون جلوگیری از تمویل تروریزم، مواد 6 و 7 مقررۀ اجراآت جلوگیری از تمویل تروریزم و قرار صادرۀ شماره 2793 مؤرخ 22/04/1395 ادارۀ محترم لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان، اطلاعیۀ ذیل به آگاهی اشخاص، افراد و نهاد های مربوط دولتی و غیر دولتی رسانیده میشود:

ادامه مطلب

back to top