• .
به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان خوش آمدید
مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان (واحد استخبارات مالی) مبتنی به قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم و براساس معیارات متعارف بین المللی مشخصاً، پیشنهادات گروه کاری اقدامات مالی (Financial Action Task Force) بمنظور جلوگیری از سوء استفاده از سیستم بانکی و مالی کشور برای فعالیت های مرتبط با پولشویی و تمویل تروریزم در سال 2006 در چوکات دافغانستان بانک تأسیس گردید است. بر اساس قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، واحد استخبارات مالی یک نهاد مستقل در فعالیت ها، وظایف و کارکرد های خویش بوده، از جمله استقلالیت کامل در تصامیم، دریافت، تجزیه و تحلیل و انتشار گزارشات معاملات مشکوک و سایر معلومات مربوط به پول شویی، جرایم اصلی و تمویل تروریزم مطابق به احکام قانون می باشد. مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان همگام با ناظرین امور مالی، مراجع تنفیذی و عدلی جهت ایجاد و نگهداری فضای مناسب در شناسایی و مبارزه با فعالیت های پول شویی و تمویل تروریزم تلاش می ورزد.
اخبار و رویداد ها


مسافران
سفر به داخل و یا خارج از افغانستان؟
شخصی که کشور جمهوری اسلامی افغانستان را ترک می نماید، نمیتواند پول، اسعار، اسناد قابل معامله بی اسم، طلا یا سایر فلزات قیمتی یا احجار کریمه به ارزش بیشتر از بیست هزار (۲۰,۰۰۰) دالر امریکایی یا معادل آن به سایر اسعار را با خود انتقال دهد یا برای انتقال اقلام مذکور به خارج از کشور از طریق سیستم ...
اطلاعیه