دری پښتو English
جستجو


Annaul Report 2017
FATF Reccomandations
Annaul Report 2016

مؤسسات پولی الکترونیکی

به اساس ماده 27 مقررۀ مؤسسات پولی الکترونیکی، تمام مؤسسات الکترونیکی مکلف اند تا گزارش های معاملات هنگفت که حد آن در مقررۀ متذکره تعین گردیده است را مطابق شکلیات و لازمه های فورم های گزارشدهی در مدت سه روز کاری بعد از ختم هر ماه به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان ارسال بدارند.


دافغانستان بانک تا اکنون برای سه مؤسسه پولی الکترونیکی جواز صادر نموده است.


شماره عنوان ویب سایت
1 کمپنی مخابراتی روشن (M-Paisa) www.roshan.af
2 کمپنی مخابراتی اتصالات (M-Hawala) www.etisalat.af
3 کمپنی مخابراتی افغان بیسیم(My-Money) www.afghan-wireless.com

back to top