مؤسسات بانکی

شماره نام بانک صفحه انترنتی
1 بانک ملی افغان www.bma.com.af
2 نوی کابلبانک www.newkabulbank.af
3 پشتنی تجارتی بانک www.pashtanybank.com


گزارش سالانه 2020
گزارش سالانه 2019