زمونږ سره اړیکه

 پته: ابن سینا وات، کابل، افغانستان
  سیمه ییز دفترونه: ننگرهار، کندهار، بلخ، کندز، هرات ، و گردیز
 بریښنالیک: info@fintraca.gov.af
  د اړیکي شمېره: +93 202106136
 بریښنالیک: compliance@fintraca.gov.af
 د اړیکي شمېره: +93 202106154
 بریښنالیک: regionaloperations@fintraca.gov.af
 د اړیکي شمېره: +93 202106136
 بریښنالیک: cooperation@fintraca.gov.af
  د اړیکي شمېره: +93 202106153
 بریښنالیک: info@fintraca.gov.af
 بریښنالیک: reports@fintraca.gov.af
  د اړیکي شمېره: +93 202106154


کلنۍ راپور 2020
کلنۍ راپور 2019